THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
THÔNG TIN DỊCH VỤ

Nhằm mục đích giúp cho mọi người được tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi trên cả nước.  MedicityVN sẽ hỗ trợ phí vận chuyển cho khách hàng như sau:

Khu vực giao hàng

Phí vận chuyển

Ngoài Tp.HCM

- Đơn hàng < 100k: Không hỗ trợ

- Đơn hàng 100k – 150k: Hỗ trợ 10k

- Đơn hàng 151k – 300k:Hỗ trợ 20k

- Đơn hàng 301k – 499k: Hỗ trợ 30k

- Đơn hàng ≥ 500k: hỗ trợ 100% phí vận chuyển

 

Tp.HCM

- Đơn hàng < 100k: Không hỗ trợ

- Đơn hàng 100k – 149k: Hỗ trợ 10k

- Đơn hàng 150k – 299k:Hỗ trợ 20k

- Đơn hàng  ≥ 300k: hỗ trợ 100% phí vận chuyển